Planident Plannavn Plantype Planstatus Ikrafttredelsesdato
Vis info Vis i kart 15282001007 Bebyggelsesplan for Grebstad I/Myra - B4,B5,B6,B7 og del av B1 og B2 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.08.2001
Vis info Vis i kart 15281993001 Bebyggelsesplan Karl Fredrik Vik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1993
Vis info Vis i kart 15282004003 Bygnadsplan for del av Nysætervatnet H10 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.04.2004
Vis info Vis i kart 15282006008 Bygnadsplan for H12, Nysætra Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2006
Vis info Vis i kart 15282005007 Bygnadsplan for H13 - Nysætra Gbr. 61/2 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.12.2005
Vis info 15282001008 Bygnadsplan for Hellen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 29.09.2001
Vis info Vis i kart 15282004002 Bygnadsplan for Hyttefelt H5 - Nyseterområdet Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.02.2004
Vis info Vis i kart 15282005006 Bygnadsplan for Hytteplan på Kurseth, GBR.50/7 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.11.2005
Vis info Vis i kart 15281998007 Bygnadsplan for Kaptainsgarden (Nillebruket) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.06.1998
Vis info Vis i kart 15281998008 Bygnadsplan for Kåre Ødegård Gbr. 57/3 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.09.1998
Vis info Vis i kart 15281998002 Bygnadsplan for Lillehaugen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.04.1998
Vis info Vis i kart 15281998010 Bygnadsplan for Myreryggen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.10.1998
Vis info Vis i kart 15281995004 Bygnadsplan for Myretun II (Eldrebustader I) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.06.1995
Vis info Vis i kart 15281995008 Bygnadsplan for Myretun III (Eldrebustader II) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.09.1995
Vis info Vis i kart 15281997002 Bygnadsplan for Naust Riksheim Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.04.1997
Vis info Vis i kart 15282001009 Bygnadsplan for Nysæterplanen - H11B, Hytteplan Gbr. 61/1 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2001
Vis info Vis i kart 15281994003 Bygnadsplan for Nysætervatnet H14 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.07.1994
Vis info Vis i kart 15282003006 Bygnadsplan for Nysætervatnet H3 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.08.2003
Vis info Vis i kart 15281994004 Bygnadsplan for Nysætervatnet M1 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.1994
Vis info Vis i kart 15282009002 Bygnadsplan for Nysætervatnet, Harpeleiken, H11A Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2009
Vis info Vis i kart 15282006002 Bygnadsplan for område B2 Grebstad I/Myra Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.11.2006
Vis info Vis i kart 15281997001 Bygnadsplan for Storhagen Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.01.1997
Vis info 15282005004 Bygnadsplan for Turistanlegg ved småbåthamna, gbr. 14/433 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Utgått/erstattet 01.09.2005
Vis info Vis i kart 15282000007 Bygnadsplan for Ullavik/Fauske; Solberg 7/39, Bakketun 7/101 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2000
Vis info Vis i kart 15281998003 Bygnadsplan for v/Ole Myrseth, Hundeidvik Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1998
Vis info Vis i kart 15282005003 Bygnadsplan Grebstadlia, Gbr. 7/248 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.09.2005
Vis info Vis i kart 15281999007 Bygnadsplan Klokkehaug - Vik (BK2) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1999
Vis info Vis i kart 15282015006 Detaljegulering av F4 og delar av F26A Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 29.08.2016
Vis info Vis i kart 15282016002 Detaljregulering av F20 ved Nysætervatnet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.05.2017
Vis info Vis i kart 15282014001 Detaljregulering for Aure Panorama Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.09.2014
Vis info Vis i kart 15282012001 Detaljregulering for Aurelia II, felt B2 og B3 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 04.02.2013
Vis info Vis i kart 15282015002 Detaljregulering for B12 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.09.2016
Vis info Vis i kart 15282015007 Detaljregulering for del av F1-plan II Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.03.2017
Vis info Vis i kart 15282016005 Detaljregulering for del av F26B vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet i Sykkylven kommune Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.11.2017
Vis info Vis i kart 15282015005 Detaljregulering for delar av F1 - Plan I Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 01.07.2016
Vis info Vis i kart 15282012002 Detaljregulering for F22C ved Dravlasstølen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.03.2017
Vis info Vis i kart 15282016001 Detaljregulering for felt F ved Nysætervatnet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.06.2017
Vis info Vis i kart 15282014006 Detaljregulering for FT4 ved Nysætervatnet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.02.2015
Vis info Vis i kart 15282014002 Detaljregulering for FT7 ved Nysætervatnet Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 23.11.2015
Vis info Vis i kart 15282014003 Detaljregulering for gnr.14 bnr.433 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 09.11.2015
Vis info Vis i kart 15282014005 Detaljregulering for Klokkehaug 15/1 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 12.12.2016
Vis info Vis i kart 15282013004 Detaljregulering for Nyheim boligfelt, B2 - gnr./bnr. 7/44 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 16.03.2015
Vis info Vis i kart 15282018004 Detaljregulering for rorbuområde i Tandstadfjøra Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 22.06.2020
Vis info Vis i kart 15282012005 Detaljregulering for Vik, gnr./bnr. 17/309 Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.04.2014
Vis info Vis i kart 15282016008 Detaljregulering gang- og sykkelveg Aursnes-Hjellegjerde Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.2019
Vis info Vis i kart 15282010007 Detaljregulering industriområde Jarnes Aust Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.09.2018
Vis info Vis i kart 15282016007 Detaljregulering rundkøyring ved småbåthamna Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 19.03.2018
Vis info Vis i kart 15282017003 Detaljregulering sentrumsskule Sykkylven Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 25.02.2020
Vis info Vis i kart 15282017008 Detaljregulering tidlegare Jarnes skule Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 08.04.2019
Vis info Vis i kart 15282015008 Detalregulering for Vikedalen II Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2016
Vis info Vis i kart 15282014008 Endring av Reguleringsplan for Bjørnevika/Oppsal Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 07.09.2015
Vis info Vis i kart 15282013001 Kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2014
Vis info Vis i kart 15282017004 Kommunedelplan for Sentrum-Ikornnes 2019-2029 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2019
Vis info 15282003007 Kommunedelplan for Straumgjerde 2003-2014 Kommunedelplan Utgått/erstattet 17.03.2003
Vis info 15282010008 Kommunedelplan for utvida sentrumsområdet 2010-2020 Kommunedelplan Utgått/erstattet 28.06.2010
Vis info Vis i kart 15282016006 Kommunedelplan Straumgjerde 2017-2028 Kommunedelplan Endelig vedtatt arealplan 26.10.2017
Vis info 15281999006 Kommuneplan Arealdel 1989-2000; Revisjon/Endring Industri område - Jarnes/Blakstad Kommuneplanens arealdel Utgått/erstattet 11.10.1999
Vis info Vis i kart 15282013002 Kommuneplan Arealdelen 2013-2025 Kommuneplanens arealdel Endelig vedtatt arealplan 27.05.2013
Vis info Vis i kart 15282015009 Områderegulering Fjellsætra felt F26A Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 07.11.2016
Vis info Vis i kart 15282013005 Områderegulering Sykkylven sentrum Områderegulering Endelig vedtatt arealplan 20.06.2016
Vis info Vis i kart 15281998004 Reg. Plan for Myreryggen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1998
Vis info Vis i kart 15282002009 Reg. Plan for Skytebane v/Svartevatnet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2002
Vis info Vis i kart 15281984001 Reg.Endr. for Tusvik (endring for 15281976001) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.02.1984
Vis info Vis i kart 15282005002 Reg.Endring Aure Aust, 14/11 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info Vis i kart 15282006003 Reg.Endring Aure Aust, BH tomte, Krikane II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 27.03.2006
Vis info Vis i kart 15281999003 Reg.Endring for Aure Aust B-4 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1999
Vis info Vis i kart 15282008003 Reg.Endring for Aure Aust, Haugsetvegen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.2008
Vis info Vis i kart 15282003003 Reg.Endring for Aure Aust/Krikane II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.2003
Vis info Vis i kart 15281995002 Reg.Endring for Aure Sentrum (Ny Kyrkjegard) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.02.1995
Vis info Vis i kart 15281987003 Reg.Endring for Aure Sentrum S2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1987
Vis info 15281975001 Reg.Endring for Aure Sentrum S2 og S4 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.05.1975
Vis info 15281989001 Reg.Endring for Aure Sentrum S5 Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.02.1989
Vis info Vis i kart 15281984004 Reg.Endring for Aursnes Vest Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1984
Vis info Vis i kart 15281978002 Reg.Endring for Aursnes Øvre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.04.1978
Vis info Vis i kart 15281978001 Reg.Endring for Aursnesområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.04.1978
Vis info Vis i kart 15282008001 Reg.Endring for Aursnesområdet, Ørsnes Ferjekai Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.2008
Vis info Vis i kart 15282001013 Reg.Endring for Bygnadsplan for Nysætervatnet M1 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.10.2001
Vis info Vis i kart 15282010003 Reg.Endring for del av Jacobsgarden gbr. 14/13 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.2010
Vis info Vis i kart 15281989005 Reg.Endring for en del av 17/6 (til industriområdet) VIK Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.05.1989
Vis info Vis i kart 15281985002 Reg.Endring for Grebstadlia I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1985
Vis info Vis i kart 15281989006 Reg.Endring for Grebstadlia II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.06.1989
Vis info Vis i kart 15281983002 Reg.Endring for Grebstadlia II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.06.1983
Vis info Vis i kart 15282006007 Reg.Endring for Hagarden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.2006
Vis info Vis i kart 15281994005 Reg.Endring for Haugbukta Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1994
Vis info Vis i kart 15282000008 Reg.Endring for Haugneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2000
Vis info Vis i kart 15282002002 Reg.Endring for Jarnesodden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.04.2002
Vis info Vis i kart 15281979003 Reg.Endring for Knutgarden, Ikornnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.05.1979
Vis info Vis i kart 15281987001 Reg.Endring for Kursethagen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.03.1987
Vis info Vis i kart 15281987002 Reg.Endring for Kursethagen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.06.1987
Vis info Vis i kart 15282000001 Reg.Endring for Nedre Ikornnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2000
Vis info Vis i kart 15281982004 Reg.Endring for Nordre del av Straumsreiten Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1982
Vis info Vis i kart 15281995001 Reg.Endring for Nysætervatnet, Lastorhaugen (H-9) Eldre reguleringsplan Opphevet 06.02.1995
Vis info Vis i kart 15282008002 Reg.Endring for Nysætervatnet, Lysløype Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.02.2008
Vis info Vis i kart 15281997007 Reg.Endring for Straumen Friområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.10.1997
Vis info Vis i kart 15281996005 Reg.Endring for Straumgjerde - Lars Lade Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1996
Vis info Vis i kart 15281979005 Reg.Endring for Straumgjerde (Barnehage tomt) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.1979
Vis info Vis i kart 15281978003 Reg.Endring for Sætre/Hellen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.1978
Vis info 15282001001 Reg.Endring for Sætre/Hellen Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 05.02.2001
Vis info Vis i kart 15282002004 Reg.Endring for Sætre/Hellen, Byggefelt Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.2002
Vis info Vis i kart 15282008004 Reg.Endring for Sørestranda Skule Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 30.06.2008
Vis info Vis i kart 15282008005 Reg.Endring for Tregardane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.09.2008
Vis info Vis i kart 15281997004 Reg.Endring for Ullavik - Fauske I Jørgengarden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1997
Vis info Vis i kart 15281991002 Reg.Endring for Ullavik/Fauske I, delar av Jacobsgarden Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1991
Vis info Vis i kart 15281991003 Reg.Endring for Ullavik/Fauske I, Eliasenplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1991
Vis info Vis i kart 15281994002 Reg.Endring for Ullavik/Fauske I-II, Låna 3/1 og Botolfplassen 3/4, Indre Fauske Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.06.1994
Vis info Vis i kart 15281988001 Reg.Endring for Ullavik-Fauske II, Hjellegjerde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.04.1988
Vis info Vis i kart 15281980002 Reg.Endring for Vikedalen 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.12.1980
Vis info Vis i kart 15281977004 Reg.Endring for Vikedalen 1 (15281977001) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.11.1977
Vis info Vis i kart 15281991004 Reg.Endring for Vikedalen 1- Hetlandshus Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.1991
Vis info Vis i kart 15281995005 Reg.Endring Tregardane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.1995
Vis info Vis i kart 15281989007 Reg.endring Tuskogen (endring for 15281984002) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.06.1989
Vis info Vis i kart 15282001010 Reg.Plan for 43/8 Legane, Jarnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2001
Vis info Vis i kart 15281986003 Reg.Plan for Aure Aust Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.07.1986
Vis info Vis i kart 15281986002 Reg.Plan for Aure Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.05.1986
Vis info Vis i kart 15281973003 Reg.Plan for Aure Sentrum (Hovedplan) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.12.1973
Vis info Vis i kart 15281977003 Reg.Plan for Aure Sentrum område S9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.09.1977
Vis info Vis i kart 15281981002 Reg.Plan for Aure Sentrum S3 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.11.1981
Vis info Vis i kart 15281979006 Reg.Plan for Aure Sentrum S5 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.09.1979
Vis info Vis i kart 15281982005 Reg.Plan for Aursner Nord Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.10.1982
Vis info Vis i kart 15281975003 Reg.Plan for Aursnes Nedre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.11.1975
Vis info Vis i kart 15281985001 Reg.Plan for Aursnes Vest Biloppstillingsplassar Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.09.1985
Vis info Vis i kart 15281974001 Reg.Plan for Aursnesområdet (Hovudplan) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.03.1974
Vis info 15282010002 Reg.Plan for Bjørvika/Oppsal Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 20.09.2010
Vis info Vis i kart 15282002007 Reg.Plan for Blakstad Gbr. 44/5-8-11-14 og 15 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.2002
Vis info Vis i kart 15282002003 Reg.Plan for Blindheimsfjøra II, NAUST Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.07.2002
Vis info Vis i kart 15281995009 Reg.Plan for Brauta, Jarnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 20.11.1995
Vis info Vis i kart 15282001006 Reg.Plan for Bustadområde Svartebekk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.04.2001
Vis info Vis i kart 15282003004 Reg.Plan for Bøen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.2003
Vis info Vis i kart 15281989004 Reg.Plan for deler av Myhrebruket (Eldrebustader) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.05.1989
Vis info Vis i kart 15281986004 Reg.Plan for Einane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 10.12.1986
Vis info Vis i kart 15282006001 Reg.Plan for g/s-veg JARNES Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.2006
Vis info Vis i kart 15282000002 Reg.Plan for Gang og s-veg TUSVIK Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2000
Vis info Vis i kart 15281994001 Reg.Plan for Gang- og sykkelveg Hundeidvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.03.1994
Vis info Vis i kart 15282007001 Reg.Plan for Gang og Sykkelveg, Straumgjerde Stongarneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2007
Vis info Vis i kart 15281989008 Reg.Plan for Gangveg Grebstaddalen del 1 og del 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1989
Vis info Vis i kart 15281982001 Reg.Plan for gangveg Klokkehaug-Tjønes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.01.1982
Vis info Vis i kart 15281997003 Reg.Plan for Gjerdefabrikken Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1997
Vis info Vis i kart 15282003001 Reg.Plan for Golfbane Kolda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.03.2003
Vis info Vis i kart 15281999002 Reg.Plan for Grebstad I/Myra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1999
Vis info Vis i kart 15282011001 Reg.Plan for Grebstadlia 1, del av gbr. 7/9 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.04.2011
Vis info Vis i kart 15282002008 Reg.Plan for Hagarden - Straumgjerde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 16.12.2002
Vis info Vis i kart 15281984003 Reg.Plan for Haugneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.04.1984
Vis info Vis i kart 15281966001 Reg.Plan for Haugneset, Sjukeheimsområdet Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.04.1966
Vis info Vis i kart 15281986001 Reg.Plan for Haugsetvegen, Del I og II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.01.1986
Vis info Vis i kart 15281999005 Reg.Plan for Helleneset på Ikornnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 11.10.1999
Vis info Vis i kart 15281983001 Reg.Plan for Helleskjerva Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 14.02.1983
Vis info Vis i kart 15281976004 Reg.Plan for Hjortdal Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.10.1976
Vis info Vis i kart 15281991001 Reg.Plan for Hytteområdet Vassætra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.1991
Vis info Vis i kart 15281990002 Reg.Plan for Industri området Formfin Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.07.1990
Vis info Vis i kart 15282001005 Reg.Plan for Industriområde Jarnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2001
Vis info Vis i kart 15281995007 Reg.Plan for Industriområde Straumsheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.1995
Vis info Vis i kart 15282003005 Reg.Plan for Industriområde Straumsheim (Utviding) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.09.2003
Vis info Vis i kart 15282006006 Reg.Plan for Jarnes, Gang og Sykkelveg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.2006
Vis info Vis i kart 15281976002 Reg.Plan for Klokkstranda Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.09.1976
Vis info Vis i kart 15281995003 Reg.Plan for Knutbakkane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.03.1995
Vis info Vis i kart 15281969001 Reg.Plan for Knutgarden, Ikornnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1969
Vis info Vis i kart 15281978004 Reg.Plan for Kvartalet S1 på Aure Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 22.12.1978
Vis info Vis i kart 15282005001 Reg.Plan for Langeneset, Hytteplan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.2005
Vis info Vis i kart 15281997005 Reg.Plan for Leirå Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1997
Vis info Vis i kart 15281998001 Reg.Plan for Lillehaugen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 02.03.1998
Vis info Vis i kart 15281992001 Reg.Plan for Masiplassen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.1992
Vis info Vis i kart 15281995006 Reg.Plan for Masseutak Riksheim, Erstad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.06.1995
Vis info Vis i kart 15281997006 Reg.Plan for Masseutak Steinbrudd, Erstad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 26.05.1997
Vis info Vis i kart 15281996001 Reg.Plan for Masseutak Straumsheim Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.1996
Vis info Vis i kart 15282002005 Reg.Plan for Masseuttak Huna Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.09.2002
Vis info Vis i kart 15281988003 Reg.Plan for Masseuttak, Hundeidvik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.10.1988
Vis info Vis i kart 15282006005 Reg.Plan for motocrossanlegg i Megardsdalen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.09.2006
Vis info Vis i kart 15282002001 Reg.Plan for Myren/Stormyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.03.2002
Vis info Vis i kart 15281996002 Reg.Plan for Naustplan Erstad Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.03.1996
Vis info Vis i kart 15281999001 Reg.Plan for Nedre Ikornnes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.02.1999
Vis info Vis i kart 15281980001 Reg.Plan for ny RV60 Aure-Tynes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.12.1980
Vis info Vis i kart 15281981001 Reg.Plan for Pilkvitla Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.09.1981
Vis info Vis i kart 15281982002 Reg.Plan for Purkeneset Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.06.1982
Vis info Vis i kart 15282003002 Reg.Plan for RV60 Aure Sentrum Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.04.2003
Vis info Vis i kart 15282006004 Reg.Plan for Sandvik/Oppsal Hytteplan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.10.2006
Vis info Vis i kart 15282007002 Reg.Plan for Skjerva, del av Gbr. 14/2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 29.10.2007
Vis info Vis i kart 15281996004 Reg.Plan for Storhagen, del av Gbr. 7/14 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.10.1996
Vis info Vis i kart 15281977002 Reg.Plan for Straumgjerde, Hovudplan Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 03.06.1977
Vis info Vis i kart 15282010001 Reg.Plan for Sykkylven Friluftssenter Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.06.2010
Vis info 15281989009 Reg.Plan for Sykkylvsbrua (Ikornnes del) Eldre reguleringsplan Utgått/erstattet 06.11.1989
Vis info Vis i kart 15281989010 Reg.Plan for Sykkylvsbrua (Vik Del) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.11.1989
Vis info Vis i kart 15281973002 Reg.Plan for Sætre/Hellen Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.11.1973
Vis info Vis i kart 15281982003 Reg.Plan for Tregardane Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 19.07.1982
Vis info Vis i kart 15282004001 Reg.Plan for Tynesvegen, parsell 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 09.02.2004
Vis info Vis i kart 15281979001 Reg.Plan for Ullavik - Fauske I Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.05.1979
Vis info Vis i kart 15281979002 Reg.Plan for Ullavik - Fauske II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1979
Vis info Vis i kart 15281972001 Reg.Plan for VIK Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 24.11.1972
Vis info Vis i kart 15281977001 Reg.Plan for Vikedalen 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.05.1977
Vis info Vis i kart 15281981003 Reg.Plan for Vikedalen 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 18.11.1981
Vis info Vis i kart 15282000003 Reg.Plan for Ytre Blakstad, Bakkeplanering Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.02.2000
Vis info Vis i kart 15281999004 Reg.Plan for Øggardsvika Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 31.05.1999
Vis info Vis i kart 15282010004 Reg.Plan for Ørsneset industriområde Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.12.2010
Vis info Vis i kart 15282001012 Reg.Plan for Øvstetegane Gbr. 14/584 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2001
Vis info Vis i kart 15282001003 Reg.Plan Gbr. 19/91 Olav Hole, Tynes Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.02.2001
Vis info Vis i kart 15281973001 Reg.Plan Grebstadlia 1 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 08.10.1973
Vis info Vis i kart 15281989003 Reg.Plan Grebstadvegen Del I og Del II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 28.03.1989
Vis info Vis i kart 15282000004 Reg.Plan Klokkehaug - Vik Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 13.03.2000
Vis info Vis i kart 15281998005 Reg.Plan Klokkehaug - Vik (BK1) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1998
Vis info Vis i kart 15281998009 Reg.Plan Klokkehaug - Vik (BK2) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 05.10.1998
Vis info Vis i kart 15281990001 Reg.Plan Nedre Ikornnes Gbr. 41/2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.05.1990
Vis info Vis i kart 15282004005 Reg.Plan Riksheimdalen-Endring-Kraftverk Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 07.06.2004
Vis info Vis i kart 15282004004 Reg.Plan Ullavika, omregulering Idebygg Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 23.09.2004
Vis info Vis i kart 15281987006 Reg.Plan Vikedalen II, felt B1 og B2 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 06.07.1987
Vis info Vis i kart 15282001011 Reg.Plan Vikøyra Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.12.2001
Vis info Vis i kart 15282000009 Reg.Plan/Endring for sileanlegg VIK Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.09.2000
Vis info Vis i kart 15281987005 Reg.Plan/Endring for Søvik Øvre Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 15.07.1987
Vis info Vis i kart 15281996003 Reg.Plan/endring Kapteinsgarden (Nillebruket) Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 01.07.1996
Vis info Vis i kart 15282002006 Reguleringsplan for Aurelia 2 Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 21.10.2002
Vis info Vis i kart 15282012004 Reguleringsplan for Gimsdalstølen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.05.2013
Vis info Vis i kart 15281976003 Reguleringsplan for Grebstadlia II Eldre reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 17.09.1976
Vis info Vis i kart 15282001002 Reguleringsplan for Industriområde Haugset "Lasskjerøyna" Eldre reguleringsplan Opphevet 05.02.2001
Vis info Vis i kart 15282013003 Reguleringsplan for Meieridalen Detaljregulering Endelig vedtatt arealplan 27.05.2013
Vis info Vis i kart 15282001004 Reguleringsplan for området kring Nysætervatnet Områderegulering Opphevet 05.02.2001
Vis info Vis i kart 15281998006 Utbyggingsplan for Klokkehaug - Vik (BK 1) Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 25.05.1998
Vis info Vis i kart 15281993002 Utbyggingsplan for Krikane Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1993
Vis info Vis i kart 15282014004 Utbyggingsplan for Nedsetra Eldre reguleringsplan Planlegging igangsatt
Vis info Vis i kart 15282000005 Utbyggningsplan for Reg.Endring for Aure Aust B4 Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 12.04.2000
Vis info Vis i kart 15281993003 Utbyggningsplan Ullavik/Fauske I Eliasgarden Bebyggelsesplan ihht. Reguleringsplan Endelig vedtatt arealplan 04.11.1993